DZIECIAKI SENSORAKI 

DZIECIAKI SENSORAKI 

SENSORYCZNE WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI

Projekt skierowany jest do 10 dzieci z gminy Polkowice i Grębocice, zdiagnozowanych pod kątem potrzeby korzystania z zajęć integracji sensorycznej. W ramach projektu 10 dzieci skorzysta łącznie z 380 zajęć integracji sensorycznej. Zajęcia trwające 45 minut odbywać się będą raz w tygodniu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.06.2022 r. - 05.02.2023 r.

Prosimy o zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Do zakwalifikowanych kandydatów odezwiemy się telefonicznie.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia Równi Sobie w miejscowości Bieńków 7, 59-150 Grębocice.

Podsumowanie działań projektowych 


W dniu 05.02.2023 r. zakończył się projekt „Dzieciaki Sensoraki” w pełni ufundowany przez Fundację PZU. W projekcie wzięło udział 10 dzieci zamieszkujących teren gminy Polkowice i Grębocice, posiadających wskazania do korzystania z zajęć terapii integracji sensorycznej.

Przez cały okres trwania projektu, terapia uczestników projektu polegała na pracy  nad konkretnymi celami wyznaczonymi przy spotkaniach rekrutacyjno- zapoznawczych w obecności rodziców i po zapoznaniu się z dokumentacją diagnostyczną.

Na koniec projektu powstały karty ewaluacji terapii, które jasno i klarownie przedstawiają osiągnięte cele.

Projekt sfinansowany przez Fundację PZU przyczynił się do mierzalnej poprawy jakości życia uczestników projektu i ich rodzin. Projekt był dużym odciążeniem finansowym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnościami. Okres projektu 8 miesięcy – pozwolił na to aby w cykliczny, powtarzalny i konsekwentny sposób uczestnicy korzystali z zajęć integracji sensorycznej co w dłuższej perspektywie dało konkretne efekty.

Mali pacjenci korzystali również z walorów miejsca w którym znajduje się Stowarzyszenie, co było doskonałym uzupełnieniem terapii poprzez doświadczanie kontaktu ze zwierzętami znajdującymi się w mini zoo, naszymi psami dogoterapeutycznymi i końmi biorącymi udział w hipoterapii.

Dziękujemy Fundacji PZU!Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU