Dogoterapia


Co to jest dogoterapia?


Dogoterapia jest jedną z metod terapii wspomagającej. Polega ona na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym emocjonalnie w nawiązywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.

Fundamentalnym celem dogoterapii jest wszechstronny i całościowy rozwój podopiecznych. Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych metod rehabilitacji, w której często w formie zabawy "ukryte" są różnorodne ćwiczenia wspomagające proces leczenia. Odpowiednio przeszkolony pies pełni rolę MOTYWATORA podczas zajęć. W pracy Dogoterapeuty często można spotkać się z zaskakującymi efektami chociażby przez samą obecność psa na zajęciach. W zależności od stopnia upośledzenia pacjenta staramy się dostosować zaangażowanie psa.

Zawsze staramy się określić zasady przeprowadzanej terapii w taki sposób aby nie naruszać granic psa i dbać o komfort zarówno psa jak i pacjenta. Praca ze zwierzęciem i osobą dysfunkcyjną wymaga od terapeuty dobrej obserwacji i umiejętności stworzenia odpowiednich warunków aby osiągnąć cele terapii.

Dogoterapia prowadzona jest w Bieńkowie stacjonarnie. Posiadamy w pełni wyposażone pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dogoterapii. Przed zajęciami prowadzony jest wywiad z rodzicami, dlatego prosimy o posiadanie dokumentów dotyczących historii choroby dziecka.