Projekty

Hipoterapia - podróż po zdrowie, na końskim grzbiecie - NABÓR ZAKOŃCZONY

Projekt skierowany dla dzieci z niepełnosprawnościami z województwa dolnośląskiego

Czytaj więcej...

Projekt skierowany jest do 10 dzieci z gminy Polkowice i Grębocice, zdiagnozowanych pod kątem potrzeby korzystania z zajęć integracji sensorycznej.

Czytaj więcej...

Projekt skierowany dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu polkowickiego i głogowskiego

Czytaj więcej...

Projekt skierowany dla mam dzieci niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Projekt skierowany dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Grębocie

Czytaj więcej...